Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Με γεμάτο «οπλοστάσιο» στην Καλλιθέα