Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Ταμβάκης: «Μία φωτογραφία δεν λέει πάντα την αλήθεια»