Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

H παρουσίαση των νέων αποκτημάτων και τα διαρκείας